XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki

List do Świętego Mikołaja

6 grudnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju
nastąpiło uroczyste rozdanie nagród i dyplomów
w XIII Ogólnopolskim Konkursie na „List do Św. Mikołaja”.

Na konkurs nadesłano 196 listów z Rabki-Zdroju, Rdzawki, Ponic,
Chabówki, Naprawy , Skawy i in.

Jury pod przewodnictwem Św. Mikołaja nagrodziło listy:

Kategoria I do lat. 8

1. Dawid Starmach SP Chabówka
2. Hubert Wyrwa SP Skawa
3. Julia Kalista SP Ponice
4. Łukasz Zając SP Rdzawka
5. Kacper Adamiec SP Rabka-Zdrój

Kategoria II od 9 do 12 lat

1. Dawid Pranica SP Rdzawka
2. Julia Halczak SP Rabka-Zdrój
3. Jakub Starmach SP Chabówka
4. Aleksandra Słońska SP Rdzawka
5. Klaudia Antolak SP Ponice

Kategoria III od 13 do 15 lat

1.Maria Sroka SP Rabka-Zdrój
2. Laura Ciepłucha SP Skomielna Biała
3. Klaudia Adamiec SP Rabka-Zdrój
4. Magdalena Nowak SP Rabka-Zdrój
5. Franciszek Rapacz SP Rabka-Zdrój

Specjalną nagrodę za udział w konkursie otrzymują:
Klaudia Oskwarek
Alicja Kubik
Monika Grobarczyk
Łukasz Bosak z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jabłońce „Barka”

List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List List